پروژه های انجام شده

۱ پروژه شرکت صا ایران ۳ دستگاه آسانسور ۱۲ توقف ۸ و ۱۰ نفره.
۲ بانک کشاورزی ساختمان مرکزی اتوبان کردستان ۱ دستگاه ۸ توقف
۳ نفت و گاز پارسیان       ۳ دستگاه هیدرو لیک و مسافربر ۷ توقف  ۸ نفره
۴ پروژه آب گرم خورشیدی لواسان امامه
اجرای دو دستگاه هرکدام دارای  ۵ عدد کلکتور نوع تخت سیستم پمپی
۵ هایپر استار   آرژانتین
۲ دستگاه خودرو بر هیدرولیک و مسافر بر.
۶ فروشگاه یاس هفت تیر
۲دستگاه ۱۶ نفره ۴ توقف
۷ حلوا شکری عقاب کارخانه و دفتر مرکزی
۴ دستگاه مسافربر ۷ توقف
۸ هتل    الگلی   تبریز ۳ دستگاه ۱۳ نفره ۱۴ توقف
۹ شرکت رستا فن  ۴ دستگاه مسافربر ۸ و ۱۰ نفره ۱۰توقف
۱۰  بیمارستان حضرت مریم کرج
۶ دستگاه آسانسور برانکارد بر ، تخت بر و  مسافربر
۱۱ پاساژ کوروش بازار مبل یافت آباد
۱ دستگاه بار بر و ۲دستگاه مسافربر ۸ نفره
۱۲  پروژه گلستان پارک ۴ دستگاه ۱۳ نفره ۱۴ توقف
۱۳  ساختمان اداری تجاری بهساز فراز ایرانیان ۴ دستگاه آسانسور مسافربر ۱۳ نفره ۱۳ توقف و ۴ دستگاه پله برقی
۱۴  پروژه آب گرم خورشیدی لواسان باغ گل
۵ عدد کلکتور نوع تخت سیستم پمپی
۱۵  پروژه هتل پارس اهواز
۳ دستگاه آسانسور ۱۲ نفره ۸ توقف