سیستم های برق خورشیدی

مروزه بدلیل افزایش جمعیت و نیاز روز افزون به انرژی همچنین با توجه به محدود بودن منابع انرژیهای فسیلی و با پیشرفت علم و تکنو.لوژی استفاده از انرژیهای تجدید پذیر و پاک که بصورت دائم و رایگان در اختیار همگان قرار دارد به عنوان یکی از مباحث مهم و اقتصادی روز دنیا مطرح شده است.

استفاده از انرژیهای تجدید پذبر مانند باد و نور خورشید بدلیل راندمان بالا و در دسترس بودن با توجه به شرایط محیطی و اقلیمی توجه مصرف کنندگان را به خود جلب کرده تا جایی که در ساختمانها و مراکز اداری و تجاری اقدام به استفاده از ان منبع ارزان و در دسترس نموده اند.

گروه صنعتی NAST نیز همگام با دانش روز دنیا در زمینه انرزیهای تجدید پذیر نیز فعالیت داشته ورزومه قابل قبولی در این باره دارد. این شرکت در زمینه سیستمهای نوری خورشیدی و سیستمهای گرمایشی خورشیدی فعالیت دارد.

سیستمهای برق خورشیدی با استفاده از پنلهای خورشیدی به دوصورت متصل به شبکه، متصل به شبکه با پشتیبانی باتری و منفصل از شبکه قابل اجرا است که هر کدام با توجه شرایط اقلیمی انتخاب می شوند.