• خدمات پیش از فروش

  • کارشناسی و بازدید از محل پروژه و تهیه اطلاعات اولیه
  • بررسی محدودیتها و امکانات موجود، آنالیز ترافیک و انتخاب مناسبترین نوع آسانسور
  • طراحی آسانسور مناسب با بکارگیری نرم افزارهای مهندسی مختص طراحی آسانسور (Lift Designer آلمان، SEH ایتالیا )
  • مطالعات امکان سنجی بر مبنای قیمت و ارائه خدمات
  • ارائه مشاوره به خریدار جهت تعیین مشخصات فنی قطعات، توسط کارشناسان شرکت
  • ارائه پیشنهاد قیمت، مشخصات فنی، تخمین زمان اجرا، مدت و نحوه تحویل تجهیزات بصورت نیمه وارداتی (CKD) و یا آسانسورهای کششی، هیدرولیک و پله برقی کاملاً وارداتی (Full Package)
 • انجام تعهدات در زمان عقد قرارداد

  • ارائه نقشه های استراکچر و آماده سازی چاهک قبل از مراحل نصب
  • تامین قطعات مورد نیاز بر اساس مشخصات فنی، مطابق پیشرفت فیزیکی پروژه و برنامه زمانبندی
  • انجام مراحل کنترل کیفی قطعات و تجهیزات قبل از تحویل به انبار خریدار
  • نظارت مداوم و مستمر بر مراحل اجرائی مطابق با زمانبندی پروژه
  • رعایت کامل استاندارد EN – ۸۱ در طراحی، نصب و راهبری
  • کنترل کمی و کیفی، تست و آزمایش عملکرد آسانسور و تحویل نهائی پروژه مطابق با استانداردهای
   اروپا و ایران.
 • خدمات پس از فروش

  • ارائه خدمات دوره گارانتی به مدت ۴۲ ماه
  • بازدید، سرویس و نگهداری ماهیانه بصورت دقیق و منظم
  • آموزش کاربری و نگهداری اولیه به نماینده کارفرما
  • ارائه خدمات پشتیبانی و تامین قطعات مورد نیاز به مدت ۱۰ سال
  • مشاوره و ارتباط دائم برای ارتقاء، توسعه و نوسازی آسانسور