خدمات انرژی

شرکت خدمات انرژی نقش صنعت تهران (N-ESCO)، به عنوان یکی از زیر مجموعه های گروه شرکت های مهندسی نقش صنعت تهران فعالیت خود را از سال ۱۹۹۸ با محوریت پایداری از طریق “افزایش راندمان انرژی” و “بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر” آغاز نمود. در تعریف، انرژی پایدار انرژی ای است که بیشتر در دسترس بوده، آلایندگی کمتر و راندمان بالاتری داشته باشد.

در سپتامبر ۲۰۱۱، دبیر کل سازمان ملل متحد آقای بان کیمون دیدگاه خود را مبنی بر چگونگی محقق کردن “انرژی پایدار برای همه تا سال ۲۰۳۰” با دخالت و همکاری دولت ها، سازمان های کسب و کار و جامعه مطرح نمود.

در ایران، بازار فعالیتهای صرفه جویی در انرژی یا بهینه سازی مصرف انرژی به یکی از بازارهای نوظهور اقتصاد ایران، تعبیر شده است که طیف وسیعی از فعالیت در بخشهای مختلف صنعت، ساختمان، خدمات، کشاورزی را شامل می شود. بهینه سازی مصرف انرژی در بحث محورهای اصلی سیاستهای دولت برای برون رفت از رکود غیرتورمی اتخاذ شده است.در این باره، بند ق تبصره ٢ قانون بودجه سال ١٣٩٢ به توسعه فعالیتهای بهینه‌سازی مصرف انرژی اختصاص یافته است.

خدمات نسکو (N-ESCO) شامل:

تامین قطعات مرتبط با مبحث انرژی، مشاوره، آموزش و طراحی فرآیندها است که با دیدگاه پایداری و با تکیه بر دانش فنی بومی و ارتباط با دانشگاه ها و موسسات مرتبط بین المللی و با هدف انتقال “بهروش ها” انجام میشود.