قائم مقام مدیر عامل و مدیر بخش انرژی

فریا گلسرخی لیسانس مهندسی الکترونیک، فوق لیسانس مدیریت انرژی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدیر عامل

آقای مهندس مانی ناوی دارای کارشناسی مهندسی مکانیک در طراحی جامدات و کارشناسی ارشد مکانیک گرایش هوا فضا

مهندس ناوی در سال ۷۵ پس از اخذ لیسانس خود در شرکت آسانسور و پله برقی دیبا به عنوان مدیر فنی فعالیت خود را در زمینه آسانسورو پله برقی آغاز نمود. ایشان پس از مدت کوتاهی با توجه به علاقه و استعدادی که از خود نشان دادند ، در مباحث فنی به حدی رسیدند که همزمان به عنوان مشاور فنی شرکت ایران شیندلر نیز فعالیت داشتند.

مهندس ناوی در سال ۷۸ شرکت نقش صنعت تهران را همراه با تعدادی از دانش آموختگان رشته های مهندسی مکانیک و الکترونیک تاسیس نموده و فعالیت خود را ادامه دادند.

از جمله فعالیتهای ایشان می توان موارد زیر را متذکر گردید:

  • دارای پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی و عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران.
  • همکاری با سندیکای آسانسور و پله برقی ایران به عنوان عضو کمیته فنی.
  • همکاری با سندیکای آسانسور و پله برقی ایران به عنوان عضو کمیته طرح و برنامه.
  • فعالیت به عنوان کارشناس فنی سندیکای آسانسور و پله برقی.
  • فعالیتهای قابل توجه در مبارزه با مهر فروشی و از حامیان علمی شدن این صنعت در ایران.
  • عضو هیات مدیره تعاونی مسکن سندیکای آسانسور و پله برقی ایران.