ویژگی های اقتصاد آبی: سرمایه گذاری کمتر نوآوری بیشتر ایجاد درآمد بالاتر اشتغال زایی ایجاد سرمایه جمعی توسعه کارآفرینی

امکان دستیابی همزمان به منافع چندگانه را از طریق تغییر در مدل های کسب و کار و از طریق مهندسی مجدد فرآیندهای موجود و استفاده از روش های چرخه ای، سیستماتیک و الگوبرداری از طبیعت و ویژگی احیا کنندگی آن فراهم می آورد. با تاکید بر قوانین فیزیک و یادگیری از طبیعت، توانسته است سودآوری چندگانه و کاهش هزینه را در کنار ارائه بهترین ها میسر سازد.

اقتصاد آبی به عنوان یک فلسفه جدید اقتصادی توسط پروفسور گونتر پاولی معرفی شد. در سال ۱۹۹۴، UN از او خواست تا بر روی مدل های تجارت آینده بررسی نماید که این تحقیق به بیش از ۱۸۰ طرح محسوس مبدل گشت.

قدرت اقتصاد آبی در تزریق مجدد ثروت بدست آمده از فرآیندهای موجود به اقتصاد محلی است. در هر فضای کسب و کاری که استفاده شود، اقتصاد آبی از منابع موجود محلی در جهت اشتغال زایی، افزایش درآمد و در عین حال حفظ محیط زیست بهره می برد. بسیاری از مفاهیمی که در اقتصاد آبی مطرح میشود از کنار هم قرار دادن تحقیقات و مفاهیم قبلی نظیر بومی شناسی صنعتی، پایداری، توسعه، اقتصاد دایره ای و… بدست آمده است.

برخلاف آنچه در اقتصاد سبز بود که در آن هر آنچه خوب مستلزم پرداخت هزینه بیشتر و گران تر بود، اقتصاد آبی مدل های تجارت جدیدی را معرفی می نماید که ارزان تر بوده و به سوبسید نیازی ندارد. هم افزایی منافع میان فرآیندهای مختلف جهت نیل به راندمان در سطح کلان و استفاده مجدد از سرمایه های طبیعی و اجتماعی هدر رفته مد نظر است.

اقتصاد آبی به معنای طراحی مدل های تجارت با استفاده از منابع وافر موجود در سیستم های سری شده است که در آن ضایعات به عنوان منبع استفاده نشده اما قابل استفاده در نظر گرفته می شود و از آن به عنوان ورودی فرآیندی دیگر جهت در آمد زایی بیشتر استفاده می گردد.